Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)

Apuraha: 122 549 €

Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta ja Jyväskylän yliopisto, Journalistiikan laitos
Tutkimusta johtaa dosentti Ari Heinonen

VR-teknologioiden avulla toteutettu immersiivinen journalismi kykenee luomaan käyttäjissä voimakkaitakin tunnetiloja. EMORES-hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnevaikutuksia empiirisesti sekä affektien suhdetta journalistiseen etiikkaan. Hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnesisältöjä, tehdään VR-journalismia koskeva yleisötutkimus sekä toimittajien asenteita VR-journalismia kohtaan kartoittava haastattelututkimus.