Myönnetyt apurahat

Vuosikokouksessaan 17.3.2016 Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi apurahan viidelle hankkeelle yhteensä 767 765 euroa. Lisäksi myönnettiin 13 616 euron lisärahoitus joulukuussa myönnetylle Haaga-Helian Lehdistövapaus-portaali hankkeelle.

Hallituksen vuosikokouksessa 17.3.2016 myönnetyt apurahat

Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu
Uutisraivaaja
300 000 €

Kilpailun tavoitteena on löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja ja menestyviä liiketoimintamalleja. Kilpailu järjestetään nyt neljännen kerran.

Tampereen yliopisto; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT
YTT Heikki Hellman
NYU-UN Scholarship Program
164 765 €

Journalismin opiskelijoille suunnattu harjoittelu- ja opiskeluohjelma, johon sisältyy lukuvuoden mittainen osa-aikainen opiskeluoikeus New York Universityn Arthur L. Carter Journalism Institutessa ja osa-aikainen viestintäalan harjoittelu Suomen YK-edustustossa. Kolmivuotiseksi ajateltu ohjelma on tarkoitettu journalistiikan maisteriopiskelijoille ja toteutetaan ensi kertaa lukuvuonna 2016–2017.

Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
FT Pirjo Hiidenmaa
Tiede kertomuksena, tutkija kertojana: kertomusmuotoinen tietokirjallisuus tieteen yleistajuistamisessa
150 000 €

Hanke tutkii suomenkielistä kertomusmuotoista tietokirjallisuutta. Lajityyppinä se lähestyy kirjallista journalismia ja faktapohjaista romaania, joita kirjoittavat journalistit ja kaunokirjailijat. Hankkeessa tarkastellaan kertomusmuotoisuutta tutkimuksen yleistajuistamisessa: tutkitaan lajityyppiä ja kerronnan keinoja, kehitetään kirjoittajakoulutusta ja tuotetaan käytännöllisiä apuneuvoja. Tavoitteena on myös löytää uusia tietokirjailijoita. Näin tuetaan sekä tiedeviestintää että tietovientiä.

Tampereen yliopisto; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT ja Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen tutkimuskeskus CRC
YTT Kaarina Nikunen ja dosentti Mervi Pantti
Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa: Tutkimus vuonna 2015 käynnistyneen pakolaiskriisin mediajulkisuudesta
150 000 €

Hanke selvittää pakolaiskriisin mediajulkisuutta yhdistämällä big dataa, lomaketutkimusta ja laadullista tutkimusta. Hankkeessa tutkitaan, miten pakolaiskeskustelu on jäsentynyt uudessa mediaympäristössä, jota leimaa verkottuminen, tunteellistuminen ja tiedon manipulointi. Tavoitteena on selvittää, millaisia pakolaisuuteen liittyviä käsityksiä ja tunnealueita tuotetaan, mitkä tahot ovat merkittäviä keskustelun määrittäjiä ja miten pakolaiskriisi on kehystetty uutismediassa.

PEN International
3 000 €

Osallistuminen World Press Freedom Day -tapahtumaan Helsingissä 2-4.5.2016

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)