Myönnetyt apurahat

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt vuosikokouksessaan 30.3.2017 apurahoja 14 hankkeelle yhteensä 671 440 euroa.

  

Hallituksen kokouksessa 30.3.2017 myönnetyt apuraha

Apuraha 50 000 €

Saaja
Open Knowledge Finland, VTT Aleksi Knuutila

Aihe
Julkisuuslaki, kansalaisteknologia ja journalismin tulevaisuus

Myönnetty apuraha
50 000 €

Hanke selvittää nk. kansalaisteknologioiden vaikutusta journalismiin toimintatutkimuksen otteella. Hanke koostuu kolmesta osasta: eduskunnan vierailijarekisteristä, Tietopyynto.fi -palvelusta ja AlaveteliCon-konferenssista. Vierailijarekisteri selvittää eduskunnan toimintaan vaikuttavia tahoja ja se tuotetaan verkkotyökalulla tehtyjen tietopyyntöjen pohjalta.

Apuraha 40 000 €

Saaja
Constructive Institute

Aihe
Mid-career Constructive Journalism Fellowship Programme

Myönnetty apuraha
40 000 €

Uusi koulutusohjelma uransa keskivälillä oleville toimittajille.

Apuraha 25 000 €

Saaja
Toimittajat ilman rajoja ry, projektijohtaja Marika Harjusaari

Aihe
Muutos – 100 kuvaa sananvapauden puolesta

Myönnetty apuraha
25 000 €

Hankkeen tavoitteena on laatia korkealaatuinen ja ajatuksia herättävä valokuvakirja, joka edistää suomalaisen kuvajournalismin tunnettavuutta ja esittelee suomalaisten valokuvaajien näyttävimpiä töitä yksissä kansissa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön toimintaa edistävä teos kertoo paitsi muuttuvasta yhteiskunnasta, myös yksilöistä muutoksen keskellä. Hanke huipentuu valokuvanäyttelyyn ja keskustelutilaisuuteen sananvapaudesta ja kuvajournalismin voimasta.

Apuraha 10 320 €

Saaja
Haaga-Helia AMK, koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi

Aihe
Toimittajaopiskelijoiden työskentely World Press Freedom Day 2017 -tapahtuman Youth Newsroomissa Jakartassa sekä Sanopa se! -journalistinen some-kampanja

Myönnetty apuraha
10 320 €

Ryhmä suomalaisia tulevia journalisteja tuottaa Unescon World Press Freedom Day -tapahtumassa toukokuussa 2017 journalismia lehdistönvapaudesta eri näkökulmista ja osana kansainvälistä
toimitusta.Tapahtumaa hyödyntäen he lisäksi tuottavat suomalaiselle suurelle yleisölle journalistisen tuotoksen ja sen ympärille rakentuvan ja lehdistönvapauden merkitystä korostavan Sanopa se! -some-kampanjan.

Suunnattu haku - totuudenjälkeinen aika

Apuraha 106 300 €

Saaja
Turun yliopisto, Sosiaalitieteet, Taloussosiologian oppiaine, VTT Arttu Saarinen

Aihe
Poliittiset kuplat ja media – Eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytyminen sekä medialuottamus totuuden jälkeisessä ajassa

Myönnetty apuraha
106 300 €

Hanke tutkii puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä ja luottamusta mediaan. Keitä ovat mediaan poikkeuksellisen kriittisesti suhtautuvat kansalaiset ja millainen on heidän puoluetaustansa ja asema yhteiskunnassa?

Apuraha 99 240 €

Saaja
Laurea-ammattikorkeakoulu, KT Jyrki Suomala

Aihe
Tekoäly viestin luotettavuuden arvioijana

Myönnetty apuraha
99 240 €

Koherenssiteorian mukaan käyttäytyminen on abduktiivista päättelyä. Tällöin tavoitteisiin vetoaminen, evidenssi ja tunnesisältö ovat keskeisiä. Tutkimuksessa analysoidaan manuaalisesti 100 valeviestiä ja 100 luotettavaa viestiä e.m. luokkien avulla ja muodostetaan 20 parametria, jotka erottelevat epäluotettavat viestit luotettavista. Parametrien perusteella tehdään tekoälyohjelma, joka oppii arvioimaan viestien luotettavuuden astetta. Ohjelma auttaa tunnistamaan epäluotettavat viestit.

Apuraha 95 400 €

Saaja
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, YTT dosentti Karina Horsti

Aihe
Kurjistettuja kutsumassa: Totuudenjälkeisen ajan kansainväliset mobilisaatiostrategiat Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltain vastamediassa

Myönnetty apuraha
95 400 €

Tutkimushanke vertailee, kuinka vastamediat Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa mobilisoivat ”kurjistettuja”, jotka ovat menettäneet luottamuksensa valtamediaan. Aineisto kerätään vaihtoehto- ja valtavirtamedian poleemisista uutistapahtumista. Tutkimusote on monitieteellinen ja -menetelmäinen, ja soveltaa mediatutkimuksen sekä sosiologian laadullisten menetelmien lisäksi big data -työkaluja. Hanke tuottaa uutta tietoa vastamedian kansainvälisistä mobilisaatiostrategioista ja -tarinoista.

Apuraha 70 000 €

Saaja
VTT Aki Petteri Lehtinen

Aihe
Journalismin totuudenmukaisuus: arviointikriteerit kokonaisraportin paikkansapitävyydelle

Myönnetty apuraha
70 000 €

Sanaston muutos paljastaa aikakauden huolia. Toisaalta käyttämämme käsitteet ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme uusissa olosuhteissa. ”Totuudenjälkeisyys”, ”vaihtoehtoiset totuudet” ja ”valeuutiset”, ja maailmanpolitiikassa käytetty ”informaatiovaikuttaminen” kuuluvat nykyisen journalismin ja julkisen keskustelun käsitteelliseen vakiokalustoon. Hanke tutkii journalistista totuudenmukaisuutta näiden tiedollisten ja yhteiskunnallisten uhkien välttämiseksi journalismissa sen itsenäisyyden tähden.

Apuraha 59 800 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, FT Heikki Kokko

Aihe
Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä        

Myönnetty apuraha
59 800 €

Nykyinen kokemus todellisuuden hajoamisesta liittyy keskeisesti globaalien tietoverkkojen ja niissä toimivien sosiaalisten medioiden syntymiseen. Niiden nousu muuttaa ihmisenä olemisen keskeistä muotoa, sosiaalista vuorovaikutusta. 1800-luvun puolivälissä syntyi ensimmäistä kertaa suomenkielellä toiminut ylipaikallinen julkinen sfääri. Myös tällöin ihmisten ajattelutavat ja kulttuuriset kategorisoinnit joutuivat murrokseen. Mitä annettavaa tällä ”totuudenjälkeisellä ajalla” on nykypäivälle?

Apuraha 57 680 €

Saaja
VTT Antto Vihma ja työryhmä: Jarno Hartikainen, Hannu-Pekka Ikäheimo ja Olli Seuri

Aihe
Totuudenjälkeinen aika: Onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

Myönnetty apuraha
57 680 €

“Totuudenjälkeinen aika – onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?” on toimittajien ja tutkijoiden mediakriittinen yhteishanke, jonka tarkoituksena on tuottaa korkeatasoinen suomenkielinen tietokirja kattavan kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen analyysin pohjalta. Hankkeessa tarkastellaan erilaisia totuudenjälkeiseen aikaan ja julkisuuteen kiinnittyviä ilmiöitä sekä itse käsitteen soveltuvuutta suomalaiseen mediaympäristöön.

Apuraha 26 000 €

Saaja
Ylioppilaslehden Kustannus Oy, Robert Sundman

Aihe
Voittaneet totuudet

Myönnetty apuraha
26 000 €

Media on huono näyttämään katsojille, kuuntelijoille ja lukijoille, että myös journalististen prosessien takana on erilaista valintaa. Media rajaa valinnoillaan tarkastelun alle aina osan totuudesta, jolloin luonnollisesti toinen osa – tai toiset osat – jää piiloon. ”Voittaneet totuudet” on sarja interaktiivisia, journalistisia näyttelyitä ja julkaisu, jotka näyttävät valintojen synnyn ja kamppailut niiden takana.

Apuraha 17 200 €

Saaja
Johanna Vehkoo

Aihe
Valheenpaljastajan käsikirja

Myönnetty apuraha
17 200 €

Valheenpaljastajan käsikirja sisältää sekä käytännön vinkkejä nettisalapoliiseiksi haluaville että syventäviä artikkeleita tärkeimmistä mis-/disinformaatioon ja faktantarkistukseen liittyvistä teemoista. Kirja käsittelee laajasti muun muassa misinformaation psykologiaa, eli syitä, jotka saavat ihmiset uskomaan jopa vääräksi todistettuun tietoon. Vahvistusharha saa meidät uskomaan omaan maailmankuvaamme sopivia asioita. Mitkä sitten ovat tehokkaimpia keinoja vastata disinformaatioon faktoilla?

Apuraha 9000 €

Saaja
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos TaT Merja Salo

Aihe
Helsinki Photomedia 2018 -valokuvatutkimuskonferenssi, erityisteeman Photography and the Post-Truth Condition toteuttaminen

Myönnetty apuraha
9 000 €

Helsinki Photomedia on kansainvälinen valokuvatutkimuskonferenssi, joka järjestetään maaliskuussa 2018 kolmannen kerran. Teemana Photography and the Post-Truth Condition.

Apuraha 5 500 €

Saaja
Suvi Turtiainen

Aihe
#Suomi100 Venäjän silmin     

Myönnetty apuraha
5 500 €

Tutkivan journalismin hanke, jossa selvitetään miten virallinen Venäjä esittää Suomen itsenäistymiseen liittyvät tapahtumat ja satavuotisjuhlavuoden. Seurataan Venäjällä käytävää keskustelua ja yritetään selvittää, miten Venäjä kehystää Suomen itsenäisyyden osana omaa merkkivuottaan.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2016 (pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)