Myönnetyt apurahat

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 8.12.2016 Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi apurahan neljälle hankkeelle yhteensä 262 994 euroa.

Hallituksen kokouksessa 8.12.2016 myönnetyt apurahat

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos (Krimo) ja Tampereen yliopisto (COMET)
VTT Janne Kivivuori
Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet. Väestön uhka- ja riskikokemusten muotoutuminen median ja yhteiskunnan murroksessa.
137 000 €

Viime vuosina rikostiedon lähteet ovat moninaistuneet, mm. sosiaalisen median nousun johdosta. Hanke tutkii, mistä medioista ja lähteistä ihmiset saavat tietonsa väkivallan määrästä, trendistä ja piirteistä, ja miten rikostiedon vastaanotto muuntuu väkivaltariskien nykykokemukseksi interaktiossa yksilön sosioekonomisen aseman kanssa.

YTT Tanja Aitamurto
Stanfordin yliopisto
360-asteisen videon tuotanto ja julkaiseminen journalismissa: Sisältö, arvo ja haasteet
57 294 €

 

Tutkimus selvittää, kuinka 360° video vaikuttaa journalistisiin normeihin, käytänteisiin ja arvon tuottamiseen. 360° video on uusi media, joka vaatii uudenlaisia tuotanto- ja julkaisukäytäntöjä. Se haastaa journalismin: Kuinka 360° videota voidaan käyttää niin, että se tukee journalismin perustehtäviä? Kuinka lukijat käyttävät 360° videota? Kuinka sisältö vaikuttaa lukijoiden eläytymiseen ja oppimiseen? Miten arvo muodostuu 360° journalismissa? Tutkimus vastaa näihin kysymyksiin.

Jyväskylän ylipisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KiVi)
FT Turo Uskali
Englanninkielisen journalismin tutkimuksen uutispalvelun viimeistely: Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka (JRN3)
50 000 €

 

 

Projektin päätarkoituksena on viimeistellä englanninkielisen journalismin tutkimuksen verkko- ja mobiiliuutispalvelun (JRN, http://journalismresearchnews.org/) uutisseuranta maailmanlaajuiseksi vuoden 2017 aikana. Palveluun lisätään Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan englanninkielisen journalismin tutkimus. Samalla uutispalvelun ulkoasua ja sisältöä kehitetään.

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Journalismin koulutusohjelma
Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi
360 astetta journalismia
18 700 €

 

 

 

Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan virtuaalitodellisuutta journalismin välineenä, luodaan uusia journalistisen sisällön prototyyppejä, julkaistaan virtuaalitodellisuutta hyödyntävää journalismia ja tutkitaan sen vastaanottoa sekä jaetaan kokemuksia onnistuneista muodoista tehdä journalismia virtuaalitodellisuuden välinein.

Hallituksen kokouksessa 26.9.2016 myönnetyt apurahat

World Press Institute (WPI)
Helsingin Sanomat Foundation Fellowship Program 2017–2019
105 000 €

Jatkoa kuusi vuotta kestäneelle toimittajastipendiaattiohjelmalle. Vuosittain yksi suomalainen  uransa keskivaiheilla oleva toimittaja valitaan  WPI-ohjelmaan Minnesotaan.

Helsingin yliopisto, SSKH
FT Jaana Hujanen
Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot
100 000 €

Projektin tutkimuskohteena on uudentyyppinen hyperlokaali julkaiseminen Suomessa, yhtäältä paikallismedioiden muodossa sekä toisaalta hyperlokaalien verkkoyhteisöjen ja niiden sivustojen muodossa (Facebook- sivustot, kaupunginosien, yhdistysten sivustot, jotka toimivat uutisten ja ajankohtaisten keskustelujen lähteinä ihmisille). Näitä verrataan paikallis- ja kaupunkilehtien tilanteeseen. Hyperlokaalia julkaisemista tutkitaan toimituksellisesta, liiketalouden ja käyttäjän näkökulmasta.

KasKas Media
YTK Annina Huhtala
Slush Science Track
40 000 €

Slush Science Track on Slushin yhteydessä järjestettävä hanke, jonka tarkoituksena on lähentää tiedemaailmaa elinkeinoelämän kanssa, levittää tiedeviestintätaitoja ja tiedeviestintäkulttuuria sekä lisätä riskirahoitusta uusille, rohkeille ja laadukkaille tutkimusavauksille. Vuonna 2016 hanke koostuu tieteen ja elinkeinoelämän sidosryhmille suunnatusta aloitustapahtumasta, tiedekilpailusta, jossa pääpalkinto on 100.000 euroa sekä maailmanluokan tieteentekijöiden keynote-puheenvuoroista.

FT, Dosentti Laura Saarenmaa
Samaan aikaan Ruotsissa? Yhteiskunta, kulttuuri ja maailmankuva ruotsalaisissa miestenlehdissä
28 000 €

Lundin yliopiston viestinnän laitokselle sijoittuvan tutkijavierailun tavoitteena on ollut muodostaa vertailukelpoinen aineisto Suomen ja Ruotsin välisistä eroista sotienjälkeisessä miestenlehdistössä. Arkistotyön edetessä tutkimusteemaksi on tarkentunut kansainvälisten kriisien ja konfliktien käsittely Lektyr- ja Fib Aktuellt -lehdissä kylmän sodan aikana 1965–1975. Jatkoapuraha aineistosta kirjoitettujen käsikirjoitusten viimeistelyyn ja julkaisemiseen.

Nuorten Ääni – toimitus
Tästä pitäisi puhua – Nuorten Ääni -toimitus 10 vuotta
2 800 €

 

Nuorten Ääni -toimitus on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen media- ja demokratiakasvatushanke, jossa nuoret oppivat hyödyntämään mediaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Nuorten Ääni -toimitus täyttää syksyllä 10 vuotta. Sen kunniaksi suunnitteilla on juhlanäyttely, jossa käydään läpi nuorten mediassa esiin nostamia aiheita ja tarjotaan koululuokille työpajoja, joissa opetellaan mediataitoja yhteiskunnallisen vaikuttamiseen.

Hallituksen vuosikokouksessa 17.3.2016 myönnetyt apurahat

Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu
Uutisraivaaja
300 000 €

Kilpailun tavoitteena on löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja ja menestyviä liiketoimintamalleja. Kilpailu järjestetään nyt neljännen kerran.

Tampereen yliopisto; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT
YTT Heikki Hellman
NYU-UN Scholarship Program
164 765 €

Journalismin opiskelijoille suunnattu harjoittelu- ja opiskeluohjelma, johon sisältyy lukuvuoden mittainen osa-aikainen opiskeluoikeus New York Universityn Arthur L. Carter Journalism Institutessa ja osa-aikainen viestintäalan harjoittelu Suomen YK-edustustossa. Kolmivuotiseksi ajateltu ohjelma on tarkoitettu journalistiikan maisteriopiskelijoille ja toteutetaan ensi kertaa lukuvuonna 2016–2017.

Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
FT Pirjo Hiidenmaa
Tiede kertomuksena, tutkija kertojana: kertomusmuotoinen tietokirjallisuus tieteen yleistajuistamisessa
150 000 €

Hanke tutkii suomenkielistä kertomusmuotoista tietokirjallisuutta. Lajityyppinä se lähestyy kirjallista journalismia ja faktapohjaista romaania, joita kirjoittavat journalistit ja kaunokirjailijat. Hankkeessa tarkastellaan kertomusmuotoisuutta tutkimuksen yleistajuistamisessa: tutkitaan lajityyppiä ja kerronnan keinoja, kehitetään kirjoittajakoulutusta ja tuotetaan käytännöllisiä apuneuvoja. Tavoitteena on myös löytää uusia tietokirjailijoita. Näin tuetaan sekä tiedeviestintää että tietovientiä.

Tampereen yliopisto; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT ja Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen tutkimuskeskus CRC
YTT Kaarina Nikunen ja dosentti Mervi Pantti
Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa: Tutkimus vuonna 2015 käynnistyneen pakolaiskriisin mediajulkisuudesta
150 000 €

Hanke selvittää pakolaiskriisin mediajulkisuutta yhdistämällä big dataa, lomaketutkimusta ja laadullista tutkimusta. Hankkeessa tutkitaan, miten pakolaiskeskustelu on jäsentynyt uudessa mediaympäristössä, jota leimaa verkottuminen, tunteellistuminen ja tiedon manipulointi. Tavoitteena on selvittää, millaisia pakolaisuuteen liittyviä käsityksiä ja tunnealueita tuotetaan, mitkä tahot ovat merkittäviä keskustelun määrittäjiä ja miten pakolaiskriisi on kehystetty uutismediassa.

PEN International
3 000 €

Osallistuminen World Press Freedom Day -tapahtumaan Helsingissä 2-4.5.2016

Haaga-Helia
13 616  (lisärahoitus jo myönnettyy apurahaan)

Lisäksi myönnettiin 13 616 euron lisärahoitus joulukuussa myönnetylle Haaga-Helian Lehdistövapaus-portaali hankkeelle.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)