Kategoria: Tiedotteet

Suomalaiset vaikuttajat pääsevät jatkossakin verkottumaan Washingtonin Wilson Centerissä. Suomalaisten säätiöiden tuella vuonna 2013 Wilson Centerissä käynnistetty Suomen-ohjelma sai jatkokauden, jota rahoittavat vuosina 2017–2019 Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Saara ja Björn Wahlroosin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Washington D.C:ssä toimiva Woodrow Wilson International Center for Scholars on Yhdysvaltain kongressin 1968 perustama puolueeton tutkimuskeskus, ajatushautomo ja avoin kohtaamispaikka, jossa stipendiaatit saavat syventää tietojaan ja taitojaan, vaihtaa ideoita ja luoda arvokkaita yhteyksiä.

Wilson Centerin Suomen-ohjelmaan sisältyy suomalaisten stipendiaattien vastaanottaminen 3–6 kuukaudeksi sekä Euroopan turvallisuuspoliittisia kysymyksiä luotaavien Ahtisaari-symposiumien järjestäminen. Hankkeen johtajana Suomessa toimii professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta.

Stipendiaattihaku järjestetään helmikuussa 2017. Hakukelpoisia ovat suomalaiset keskeisissä asemissa työskentelevät yhteiskunnalliset, talous- ja kulttuurielämän ja median vaikuttajat sekä näiden alojen tutkijat.

Lisätietoja:

Koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä
info@wilsoncenter-haku.fi tai puhelin 0400 868006.

www.wilsoncenter-haku.fi

Lue lisää

MediaMaanantai on säätiön keskustelusarja mediasta, journalismista ja sananvapaudesta. Tilaisuudet ovat maanantaisin klo 17-19 Päivälehden museolla, Ludviginkatu 2-4, Helsinki.  Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Tervetuloa!

Kevään 2017 tilaisuudet

23.1. Levoton vuosi 1917

Keskustelemassa Helsingin yliopiston professori Laura Kolbe, tietokirjailija, everstiluutnantti evp. Jarmo Nieminen ja Helsingin Sanomien toimittaja ja kirjailija Kimmo Oksanen.

6.2. Uutisena uskonto

Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki, Helsingin Sanomien toimittaja Katja Kuokkanen, Vesalan yläasteen koulun islamin opettaja Suaad Onniselkä ja Helsingin yliopiston tutkija Johanna Sumiala.

13.3. Valemedioita ja faktantarkistusta

Faktabaarin vastaava toimittaja Tuomas Muraja, Tampereen yliopiston tutkija Elina Noppari, Ilkan ja Pohjalaisen verkkotoimituksen esimies Juha Vainio ja Valheenpaljastaja-juttusarjaa kirjoittava toimittaja Johanna Vehkoo.

3.4. Sananvapauden rajat Pietarissa?

Saako itärajan takana yhä sanoa? Millaista on venäläistoimittajien arki Suomen lähialueilla? Tilaisuus järjestetään yhdessä International Press Instituten (IPI) kanssa.

8.5. Rikosuutiset ja pelonilmapiiri

Ovatko rikosuutiset lisääntyneet? Miten uutisointi vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen?

Lue lisää

Helsingin Sanomain Säätiön ylläpitämässä Päivälehden museossa järjestetään kirjapainotaidon työnäytöksiä kuutena peräkkäisenä sunnuntaina alkaen 5. maaliskuuta 2017.

Työnäytöksissä voit tutustua kohopainantaan, käsin- ja koneladontaan sekä sanomalehden taittomenetelmiin metalli- ja paperitaittotekniikan aikakausina. Käytössä ovat rivilatoma- ja kohopainokoneet.

Työnäytökset pidetään Päivälehden museon Painokellarissa, osoitteessa Ludviginkatu 2-4 ja sinne on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Näytökset:
5. maaliskuuta klo 13 – 15
12. maaliskuuta klo 13 – 15
19. maaliskuuta klo 13 – 15
26. maaliskuuta klo 13 – 15
2. huhtikuuta klo 13 – 15
9. huhituuta klo 13 – 15

www.paivalehdenmuseo.fi

Lue lisää

Teksti: Rosa Lampela | Kuvat: Ida Pimenoff

Uutisraivaajan hakuaika sulkeutui tiistaina 17.1. klo 17.00. Kilpailuun tuli yhteensä 50 hakemusta, joista iso osa liittyy uusiin ansaintamalleihin. Myös kategoriat Yhteistuotanto (crowdsourcing, co-creation) ja Tiedon järjestely olivat suosittuja. Lisäksi mukana on mm. pari robotiikkaan ja automaattiseen tiedontuotantoon keskittyvää projektia.

Finalistit saavat noin 5 000 – 10 000 euron alkupääoman, jonka avulla he kehittävät projektejaan. He saavat ohjausta myös mentoreilta. Varsinainen voittaja tai voittajat valitaan syksyllä 2017.

Lue lisää: www.uutisraivaaja.fi

Lue lisää

Marraskuussa 2016 Oxfordin sanakirjojen toimitus valitsi vuoden 2016 sanaksi post-truth eli totuudenjälkeinen. Totuudenjälkeisellä ajalla viitataan siihen, että tunteet ja suoranaiset valheet ovat syrjäyttäneet faktat politiikanteossa.

Nykykeskustelussa esiintyvä ajatus ”faktojen jälkeisestä demokratiasta” ei välttämättä ole uusi asia. Onko politiikkaa tehty aikaisemminkaan faktoihin pohjautuen ja järkiargumentein? Jo antiikissa tiedettiin, kuinka faktat esitetään itselle mieluisassa valossa, kirjoittaa tutkija, valtio-opin dosentti Paul-Erik Korvela Politiikasta.fi-verkkolehdessä.

Mikä on totuus totuudenjälkeisestä ajasta?

Helsingin Sanomain Säätiö haluaa selvittää ilmiötä ja sen taustoja laajasti. Säätiö ilmoittaa tutkijoiden ja toimittajien haettavaksi apurahoja aiheen käsittelyyn tutkimuksellisesta, journalistisesta ja mediakriittisestä näkökulmasta.

Säätiö on varannut hankkeiden toteuttamiseen enintään 500 000 euroa. Myönnettävät summat voivat vaihdella muutamasta tuhannesta noin 200 000 euroon.

Tutkimuksellisessa osiossa etusijalla ovat tieteiden ja yliopistojen rajat ylittävät hankkeet. Näkökulmia toivotaan viestintätieteiden lisäksi muun muassa tietojenkäsittelyn, kieliteknologian, historian, psykologian, taloustieteiden ja kulttuurintutkimuksen aloilta. Hankkeiden kesto 1–3 vuotta.

Tutkivan journalismin työn tarkoituksena on mm. selvittää, onko väite siirtymisestä totuudenjälkeiseen aikaan totta ja jos on, millaisesta ja kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Pääpaino on kirjoitetussa tekstissä, mutta työ saa mielellään sisältää myös videota, kuvaa, grafiikkaa, dataa ja interaktiivisen osan. Hankkeiden kesto 6-12 kuukautta.

Mediakriittisen journalistisen työn tarkoituksena on mm. selvittää, miten suomalainen media on kyennyt tarkistamaan julkisuudessa esitettyjä tietoja, miten se suhtautuu totuudenjälkeinen -aika ilmiöön ja miten media korjaa omia virheitään. Hankkeiden kesto 6-12 kuukautta.

Tutkijoiden ja toimittajien yhteishankkeet ovat myös mahdollisia.

Apurahansaajien odotetaan kertovan hankkeidensa etenemisestä Helsingin Sanomain Säätiön verkkosivujen yhteyteen avattavalla Totuudenjälkeinen aika -sivustolla.  Sivuston tarkoituksena on myös saada aikaan rakentavaa keskustelua ja kommentointia aiheen ympärille.

Hakuaika päättyy 5.3.2017. Linkki hakulomakkeeseen.

Lisätietoa:
Yliasiamies Ulla Koski: 040 731 1507
Asiamies Saila Linnahalme: 0400 897 213

 

Säätiö järjestää teemasta seminaarin maanantaina 30.1.2017 klo 14–18 Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2–4). Seminaarin tarkoituksena on saattaa yhteen eri alojen tutkijoita ja toimittajia keskustelemaan totuudenjälkeisestä ajasta ja verkottumaan potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa.

Iltapäivän aikana kuullaan kolme näkökulmaa totuudenjälkeiseen aikaan.

Puhujat ovat:

Toimittaja Johanna Vehkoo, jonka Valheenpaljastaja-niminen juttusarja Ylelle sai viime vuonna Tutkivan journalismin Jääraappa-palkinnon. Johanna on tehnyt myös tutkimusta faktantarkistuksen teoriasta ja käytännön työkaluista  Wilson Centerissä Washington DC:ssä. @vehkoo

Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll Aalto-yliopistossa. Sotatieteistä väitellyt Limnéll toimitti juuri Suomen idea -nimisen Suomen tulevaisuutta käsittelevän kirjan. Totuudenjälkeistä aikaa hän pohtii tekniikan ja turvallisuuden näkökulmista. @JarnoLim

Lähetystöneuvos Petri Hakkarainen, joka on väitellyt filosofian tohtoriksi Oxfordissa poliittisesta historiasta, työskentelee ulkoministeriön lähettämänä diplomaattisena neuvonantajana GCSP:ssä (Geneva Centre for Security Policy) Sveitsissä. Hakkarainen on myös Helsingin Sanomien kolumnisti ja katsoo totuudenjälkeistä aikaa historian ja politiikan kautta. @PHakkarainen

Helsingin Sanomain Säätiö järjestää tilaisuuden yhdessä tiedeviestintätoimisto Kaskas Median kanssa. Kaskas Media on Pohjoismaiden ainoa tiedeviestinään erikoistunut viestintätoimisto, joka auttaa tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita viemään arvokasta tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Kaskas Media työskentelee laajasti suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa ja toteutti muun muassa viime vuoden Slushin tiedeohjelman. @KaskasMedia

Seminaariohjelma

***

Myös tämän hankkeen yhteydessä Helsingin Sanomain Säätiö suosittelee, että tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon: http://www.fsd.uta.fi/fi/index.html

Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää

Helsingin Sanomain Säätiö on rahoittanut Kai Ekholmin, Päivikki Karhulan, Tuomo Olkkosen ja Maara Kinnermän yli neljä vuotta kestäneen hankkeen Tiellä sananvapauteen.

Tiellä sananvapauteen on verkkosivusto suomalaisen sananvapauden ja sensuurin historiasta vuosilta 1917–2017.  Sivusto koostuu ylhäältä alas kulkevasta aikajanasta, joka kattaa käytännössä kaikki vuodet itsenäisyyden ajalta.

Sivustoa varten on haastateltu yli 30 ihmistä, joiden joukossa esim. Jörn Donner, Erkki Tuomioja, Tapani Ruokanen, Erkki Liikanen, Olli Alho, Hanna Nikkanen ja Sirpa Kähkönen.

Linkki sivustolle: https://sananvapauteen.fi/

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää

Hakuaika toimittajien jatkokoulutusohjelmiin on päättynyt. Hakemuksia tuli 71 kappaletta. Suosituimmat hakukohteet olivat USC Annenberg School for Communication & Journalism (26 hakemusta) ja Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxfordin yliopistossa (14 hakemusta).

Valintalautakunta käsittelee hakemukset marraskuun aikana. Valittujen nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla, kun viralliset päätökset on tehty.

Lue lisää

TIEDOTE

Säätiöpäivää vietetään lauantaina 1.10.2016 Suvilahden generaattorisalissa klo 10 – 14. Vapaa pääsy!

saatiopaiva-ideapankki

Apurahasäätiöt tempaisevat Säätiöpäivänä 1.10. kutsumalla koko perheen ilmaiseksi sirkushullutteluun klo 10–14 Suvilahden generaattorisaliin. Circus Helsingin tiloissa kaikki vauvasta vaariin pääsevät kokeilemaan sirkuslaisten temppurataa, näkemään fantastisia sirkusesityksiä, kuulemaan kolesteroliklovnin vinkkejä akrobaattisesta verisuonistosta, eläytymään satujen maailmaan, aistimaan säätiötunnelmaa ja maistelemaan hattaraa.
Päivän monipuolinen ohjelma kietoo niin aikuiset kuin lapset sirkuksen lumoavaan maailmaan. Ohjelmassa on mm. huikea näyte nykysirkusryhmä Aikamoisen Onnellisten Maa -esityksestä (klo 11 ja 13), sirkuskoululaisten elävä pyramidi, silmää ja mieltä viehättävä satunurkkaus, rikkinäinen puhelin -näytös, ajatuksia herättävä Schjerfbeck-morfologia ja paljon muuta. Sirkustelun sisäänheittäjinä toimivat Koko Suomi leikkii -leikkilähetit.

Moni säätiö tukee sirkustaiteilijoita ja sirkusta, jonka suosio myös harrastuksena kasvaa vauhdilla. ”Sirkus on taiteen ja tieteen rajapinnoilla liikkuvaa elämyksellisyyttä, joka kiehtoo mielikuvitusta ja luo ajatteluun uusia yhteyksiä. Sirkus koskettaa kaikkia”, toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnasta kiteyttää. Säätiöpäivänä apurahasäätiöt haluavat tuoda sirkuksen ilon ja tenhon kaikkien ulottuville. Tule näkemään, miten sitä kulttuuriperintöä oikein jaetaan!

Seuraa Säätiöpäivää 1.10.:
Twitter @saatiopaiva #säätiöpäivä #stiftelsedagen #October1Europe
Facebook www.facebook.com/saatiopaiva/
Helsingin Sirkustapahtuma www.facebook.com/events/282563775442721/

Lue lisää

20161124_hss_mm_hsilmo

MediaMaanantai on säätiön uusi keskustelusarja mediasta, journalismista ja sananvapaudesta.

Tilaisuudet ovat maanantaisin klo 17-19 Päivälehden museolla, Ludviginkatu 2-4, Helsinki.  Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Tervetuloa!

Aikataulu:

12.9. Päivälehden päätoimittajat

Keskustelemassa Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, päätoimittaja Janne Virkkunen ja toimittaja Antti Blåfield.

26.9. Kuinka somekohu syntyy?

Keskustelemassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen kehittäjä Satu Valkonen sekä Nuorten ääni -toimituksen Kerttu Tamminen, Anna Kristiina Elkhoury ja Aleksanteri Lindh.

10.10. Kielestä kiinni

Keskustelemassa Kielitoimiston erityisasiantuntija Riitta Korhonen ja Helsingin Sanomien kielenhuollosta vastaava toimittaja Ville Eloranta ja viestinnän asiantuntija Laura Niemi.

24.10. Onko sukupuolella väliä journalismissa?

Keskustelemassa Helsingin yliopiston tutkija Reetta Hänninen ja Helsingin Sanomien päätoimittaja Päivi Anttikoski ja Mtv:n toimittaja Janne Hopsu.

7.11. Totta, tarua vai tulkintaa?

Keskustelemassa kirjailijat Tiina Raevaara, Terhi Rannela ja Maarit Tyrkkö (nyk. Huovinen). Tilaisuus järjestetään yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa ja se on osa Arkistojen päivän ohjelmaa.

21.11. Mihin Julkisen sanan neuvostoa tarvitaan?

Keskustelemassa Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström ja yleisön edustaja Paula Paloranta sekä Perussuomalainen-lehden vastaava päätoimittaja Matias Turkkila.

28.11. Kenen Suomi-kuva? – Keskustelua kuvanvapaudesta.

Keskustelemassa kuvittaja, graafinen suunnittelija Ville Tietäväinen, kirjailija ja graafinen suunnittelija Matti Remes ja toimittaja Ville Hänninen.

Lue lisää

TIEDOTE

Tervetuloa Helsingin Sanomain Säätiön ja Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) Visuaalisesti verkossa -hankkeen päätösseminaariin keskiviikkona 11.5.2016 klo 14.00 Päivälehden museoon, Ludviginkatu 2–4, Helsinki.

2010-luvulla kuvien määrä ja merkitys verkkoviestinnässä on kasvanut voimakkaasti. Verkon käyttäjät eivät vain julkaise ottamiaan kuvia, vaan käyvät keskustelua kuvien välityksellä vastaten kuvalliseen viestiin toisella kuvalla. Kuvia käytetään yhä useammin myös aatteellisten viestien ja vaikuttamisen välineinä.

Visuaalisesti verkossa -tutkimushankkeessa on selvitetty, miten uudet online-kuvapalvelut muuttavat henkilökohtaisen valokuvauksen ja visuaalisen ilmaisun tapoja. Hankkeen loppuseminaarissa esitellään, millaisia taktiikoita ja tapoja erilaisilla käyttäjillä on kahdessa tämän hetken suosituimmassa mobiilissa kuvapalvelussa: Instagramissa ja Snapchatissa. Tutkimustulosten esittelyn jälkeisessä paneelissa keskustellaan, miten visuaalistuva verkko haastaa niin tavalliset verkonkäyttäjät kuin kuvia viestinnässään hyödyntävät yritykset ja organisaatiot.

Seminaarin taustakanava Twitterissä: #vive16.

Kutsu ja ohjelma (pdf)

Lue lisää